PLNO – Víkend v Lechovicích na faře u Orka (19.–21. června)

Na tuto akci je již zcela plno. Prosím už se nepřihlašujte.

Přidejte se na víkend na faře u známého katolického faráře Marka Orka Váchy v Lechovicích a výlet do Podyjí.

Místo: http://farnostlechovice.cz/

Max. počet účastníků: 25

Preferovaný věk účastníků: 25–36 let

Spacáky s sebou. Karimatky nebudou potřeba. Jsou tam matrace.

Pokud máte nějaké hudební nástroje, zpěvníky, deskovky, určitě vezměte

Na společné náklady prosím zašlete 500 Kč na účet 2201015064 / 2010 (až poté je přihláška závazná). Do zpravy pro příjemce napište své jméno

===Program ===

Pátek:
Večer příjezd, ubytování se, seznámení se, večeře, dobrovolný program (kytary, deskovky, přednášky, pokec, dle libosti…)

Sobota:
Snídaně, celodenní výlet národním parkem Podyjí, návštěva Znojma, večer dobrovolný program (kytary, deskovky, přednášky, pokec, dle libosti…)

Neděle:
Snídaně, mše, koupání v překrásném lomu Mašovice, odjezd

Akce je otevřená, klidně přizvěte i své kamarády.

Kontakt na organizátory:
Honza – 777 649 687

Advertisement

Svíták – hudebně výletnický víkend (12.–14.6.)

Víkend v Horním Bradle, v Železných horách se zpěvem nejen ze Svítáku, koupáním, výlety, táborákem, buřty, kamarády i novými lidmi.
Primárně pro lidi ve věku 25-35 let.

Neumíte zpívat písničky ze Svítáku? Nevadí, naučíme!
Neumíte zpívat? Nevadí, můžete třeba hudebníkům nosit pivo a cinkat zátkama.

S sebou:
– spacák
– oblečení na ven
– hudební nástroje
– zpěvníky (kdo chce Svíták, napište, za 250 Kč objednáme)

Přihlašte se na Facebooku (či pokud nemáte Facebook, pošlete sms na 777649687) a klidně přizvěte i své kamarády a kamarády kamarádů 🙂

Zrušeno – Dobrovolnický víkend na Zhořci (20 – 22. 3. 2020)

Bezdružice,_Zhořec,_house_No_27

Z důvody karantény zrušeno

Přidejte se na dobrovolnický víkend v zapomenutém kraji Tepelské vrchoviny, poznejte nové místo, nové lidi a prožijte užitečný víkend 🙂

Budeme pomáhat s rekonstrukcí poustevny a jejího okolí v malé vesničce Zhořec u Bezdružic.

Program
Pátek:
příjezd, večeře, seznámení se mezi sebou

Sobota:
práce
večer u kytary, deskovek, dle chuti

Neděle:
bohoslužby
výlet po okolí

S sebou
– pracovní oblečení a boty
– spacák
– karimatku
– hudební nástroje a zpěvníky

Registrujte se prosím zde 

Víkend je určen pro ~20 lidí primárně ve věku 25-35 let. Akce je otevřená, klidně přizvětě i své kamarády a přátele.

[Proběhlo] Letní puťák – Podyjí, Lechovice (16 – 18. 8. 2019)

Přidejte se na pohodový letní puťák. Projdeme národní park Podyjí, v pátek přespíme na vyhlídce nad rakouským městem Hardegg a v sobotu na faře u Marka Orka Váchy.

Image result for národní park podyjí
Program:

Pátek:

  • sraz později odpoledne v Čížově v 19:37
  • procházka do rakouského městečka Hardegg
  • přespání na vyhlídce na české straně nad městem Hardegg

Sobota:

  • procházka do Znojma (asi 25 km)
  • cesta autobusem v 19:12 do Lechovic
  • přespání na matracích ve vlastních spacácích na místní faře

Neděle:

S sebou:
– spacák a karimatku
– dobré oblečení na výlet
– jídlo na jeden den v přírodě

Přihlašte se přes formulář na našem webu. Pošleme více informací. Bude třeba zaplatit dopředu ~300 Kč na společné náklady.

[Proběhlo] Obnovující víkendovka (8 – 10. 3. 2019, Daňkovice)

Začátkem března 2019 se v Daňkovicích konalo další krátké setkání s duchovní tématikou, tentokrát s názvem Obnovující víkendovka. Tato akce byla výjimečná složením účastníků, kdy jsme mezi sebou měli křesťany i ateisty, katolíky i evangelíky, lidi vychované ve víře i čerstvě pokřtěné z nevěřících rodin.

Po první, značně úspěšné aktivitě – společné večeři – jsme prolomili ledy křesťanskou společenskou hrou Christianity. Zjištění, že naši ateističtí přátelé jsou nám tvrdou konkurencí, nás doce motivovalo k dalšímu studiu Biblických textů. 🙂 Ovšem to pravé zahájení celé akce nás čekalo ve svíčkami osvětlené, jen přes hřbitov vzdálené, toleranční modlitebně. Natálie a Matouš se ujali čtení silné myšlenky Marka Váchy o neuchopitelné přítomnosti Boha podtržené Zuzčinou strhující hrou na varhany.

Sobota byla i přes nepřízeň počasí z velké části věnovaná toulkám po okolí, kdy jsme se s ostatními mohli v krásném prostředí sdílet o radostech, strastech a směrech našich životních a duchovních cest. Cílem první skupiny byla především skalní vyhlídka Prosička, jejíž dominantu čtenáři neprozradíme, ale doporučíme k navštívení. I druhá, méně mobilní skupina nabrala dobrý směr a skončila ve vyhlášeném hostinci, který taktéž stojí za navštívení. 🙂

V další části sobotního programu jsme proti sobě postavili hodnoty světa věřících a nevěřících a rozproudili dialog, který přinesl netušené pohledy, které jsme probírali ještě cestou do onoho ozkoušeného hostince. Tady je však třeba vyzvednout otevřenost v jednání, úctu a respekt, se kterým všichni přistupovali k názorům druhých. Jen díky tomu jsme mohli jít až na dřeň věci a obohatit se navzájem a jen díky tomu mohly být všechny rozdíly snadno spláchnuty deštěm, pivem a limonádou.

V neděli jsme navázali na předchozí večer a tentokrát jsme formou situačních otázek přemýšleli o Bohu a našem vztahu k němu. Bohužel jsme se tentokrát z logistických důvodů nezvládli dostat na mši, proto jsme si ji alespoň částečně vynahradili čtením Parabible a společnou službou druhým.

Snad se dílo podařilo a všichni odjížděli do svých domovů s lehčím srdcem. Ze zbylých peněz jsme také přispěli na opravu varhan v toleranční modlitebně, které údajně pomáhal financovat samotný císař Josef II. a kapkou v moři pomohli nadaci Lékaři bez hranic.

(Sepsala Verča M.)

 

[Proběhlo] Víkend modlitby Otčenáš (12 – 14.10., Klášter nad Dědinou)

V půlce října 2018 jsme si v Klášteře nad Dědinou užili krásného setkání mladých lidí. Lehkým tématem byla modlitba Otčenáš.

V pátek jsme přijeli, navečeřili se, seznámili se mezi sebou, a místní mladý evangelický farář Jeník Lavický nám dal úvod do tématu.

V sobotu pak měli účastníci připravené krátké aktivity a zamyšlení na jednotlivé body modlitby Otčenáš (celkem 7 částí). Po výborném obědě, který jsme si přivezli z nedalekého tábora v Bělči, jsme zašli na místní obecní připomenutí 100 let Československa, kde měl slovo pan starost i pan farář a místní hasiči tam pak zasadili lípu.

V sobotu večer jsme zašli na večeři do hospody v nedalekých Jeníkovicích, kde někteří z nás zůstali až do ranních hodin na vesnické zábavě.

V neděli jsme zašli na bohoslužby do místního krásně zrenovovaného tolerančního kostela. Po bohoslubách jsme vylezli na kostelní věž s krásným výhledem.

Na závěr jsme ještě vyrazili na oběd a krásnou podzimní procházku zámeckým parkem v Opočně.

[Proběhlo] Hudební víkend Svítá (10. – 12. 8. 2018, Horní Bradlo)

Pohodové víkendové dobrovolnické hudební letní setkání 12 lidí v Železných horách. V sobotu dopoledne jsme vykopali pařez, připravili dřevo a nasbírali šišky v lese na zimu. Odpoledne jsme pak zašli na koupaliště a do nedaleké hospody.

Večer jsme s podporou kytar a akordeónu zpívali písničky nejen ze zpěvníku Svítá. V neděli jsme pak zašli na bohoslužbu do nedalekého kostela v Hradišti.

[Proběhlo] Ovocnářský víkend (2. 3. – 4. 3. 2018, Sobotín)

„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“ Ga 5, 22 (ČEP)

Ovocnářský víkend bylo setkáním 21 mladých lidí. Lehkým tématem byly základní ctnosti popsané v Galatským 5,22, ale primárním cílem je poznat nové lidi, které baví příroda, diskuze, tvořivost, a mají pozitivní vztah ke křesťanství. Na akci se sešla pestrobarevná paleta lidí z různých církví.

Akce proběhla na faře v Sobotíně u Šumperka a byla zakončena společnou bohoslužbou v místním středisku Diakonie ČCE pod vedením mladého slovenského faráře Jakuba Pavlúse.

[Proběhlo] Víkendovka Desatero (8.-10. 12. 2017, Hradiště)

Víkend s lehkým tématem vztahu pravidel (Desatera přikázání) a svobody, s primárním cílem poznat nové lidi, které baví příroda, diskuze, tvořivost, a mají pozitivní vztah ke křesťanství.

V pátek jsme se mezi sebou trošku seznámili, navečeřeli se a měli moc pěkný duchovní úvod od ženy místního pana faráře, také paní farářky Rút Kučerové.

V sobotu si většina účastníků připravila po jednom zastavení (zamyšlení, aktivitu) blízkou jednomu z deseti biblikých přikázání.

V neděli jsme šli na bohoslužby do místního kostela a potom do Pekla.

Akce proběhla centru Železných hor, ve vesnici Hradiště u Nasavrk, okres Chrudim.

Místní sbor je představen v dokumentu Jana Špáty Evangelíci Železných hor.