[Proběhlo] Víkend modlitby Otčenáš (12 – 14.10., Klášter nad Dědinou)

V půlce října 2018 jsme si v Klášteře nad Dědinou užili krásného setkání mladých lidí. Lehkým tématem byla modlitba Otčenáš.

V pátek jsme přijeli, navečeřili se, seznámili se mezi sebou, a místní mladý evangelický farář Jeník Lavický nám dal úvod do tématu.

V sobotu pak měli účastníci připravené krátké aktivity a zamyšlení na jednotlivé body modlitby Otčenáš (celkem 7 částí). Po výborném obědě, který jsme si přivezli z nedalekého tábora v Bělči, jsme zašli na místní obecní připomenutí 100 let Československa, kde měl slovo pan starost i pan farář a místní hasiči tam pak zasadili lípu.

V sobotu večer jsme zašli na večeři do hospody v nedalekých Jeníkovicích, kde někteří z nás zůstali až do ranních hodin na vesnické zábavě.

V neděli jsme zašli na bohoslužby do místního krásně zrenovovaného tolerančního kostela. Po bohoslubách jsme vylezli na kostelní věž s krásným výhledem.

Na závěr jsme ještě vyrazili na oběd a krásnou podzimní procházku zámeckým parkem v Opočně.

Advertisement

[Proběhlo] Hudební víkend Svítá (10. – 12. 8. 2018, Horní Bradlo)

Pohodové víkendové dobrovolnické hudební letní setkání 12 lidí v Železných horách. V sobotu dopoledne jsme vykopali pařez, připravili dřevo a nasbírali šišky v lese na zimu. Odpoledne jsme pak zašli na koupaliště a do nedaleké hospody.

Večer jsme s podporou kytar a akordeónu zpívali písničky nejen ze zpěvníku Svítá. V neděli jsme pak zašli na bohoslužbu do nedalekého kostela v Hradišti.

[Proběhlo] Ovocnářský víkend (2. 3. – 4. 3. 2018, Sobotín)

„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“ Ga 5, 22 (ČEP)

Ovocnářský víkend bylo setkáním 21 mladých lidí. Lehkým tématem byly základní ctnosti popsané v Galatským 5,22, ale primárním cílem je poznat nové lidi, které baví příroda, diskuze, tvořivost, a mají pozitivní vztah ke křesťanství. Na akci se sešla pestrobarevná paleta lidí z různých církví.

Akce proběhla na faře v Sobotíně u Šumperka a byla zakončena společnou bohoslužbou v místním středisku Diakonie ČCE pod vedením mladého slovenského faráře Jakuba Pavlúse.

[Proběhlo] Víkendovka Desatero (8.-10. 12. 2017, Hradiště)

Víkend s lehkým tématem vztahu pravidel (Desatera přikázání) a svobody, s primárním cílem poznat nové lidi, které baví příroda, diskuze, tvořivost, a mají pozitivní vztah ke křesťanství.

V pátek jsme se mezi sebou trošku seznámili, navečeřeli se a měli moc pěkný duchovní úvod od ženy místního pana faráře, také paní farářky Rút Kučerové.

V sobotu si většina účastníků připravila po jednom zastavení (zamyšlení, aktivitu) blízkou jednomu z deseti biblikých přikázání.

V neděli jsme šli na bohoslužby do místního kostela a potom do Pekla.

Akce proběhla centru Železných hor, ve vesnici Hradiště u Nasavrk, okres Chrudim.

Místní sbor je představen v dokumentu Jana Špáty Evangelíci Železných hor.